ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด เรื่อง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด เรื่อง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติเชื่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 2564,00:00   อ่าน 30 ครั้ง