ผู้บริหาร

ดร.ประมวล วิลาจันทร์
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบสอบถามแสดงความพึงพอใจการใช้บริการระบบเครือข่ายภายในวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2564
พอใจระดับมากที่สุด
พอใจระดับมาก
พอใจระดับปานกลาง
พอใจระดับน้อย
พอใจระดับน้อยที่สุด
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 27/05/2021
ปรับปรุง 19/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 516561
Page Views 599210
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายประมวล วิลาจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายทวิกานต์ ผดุงสันต์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมจิตร ชัยบัง
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทิน แก้วพล
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายปริญญา คำชาย
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นางกรองกาญจน์ ทองสุข
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
ตัวแทนจาก : ผู้แทนฝ่ายงาน
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวร่มเกล้า สาลี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
ตัวแทนจาก : ผู้แทนฝ่ายวิชาการ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายโสวัฒน์ ประพันธมิตร
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนฝ่ายพัฒนาฯ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายเสถียร สมีแจ้ง
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นางอุมาพร ใจสู้ศึก
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นางปทิตตา ถามุลตรี
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
ตัวแทนจาก : ผู้แทนฝ่ายบริหารฯ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :