แผนกวิชาคหกรรม

นางสาวอารยา จันทรวราสี
ครู คศ.1
หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรม

นางสาวสุภาวดี โพธิสาย
ครูอัตราจ้าง