แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นางสาวอารยา จันทรวราสี
ครู คศ.2
หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นางสาวสุภาวดี โพธิสาย
ครูอัตราจ้าง