แผนกวิชาการตลาด

นางสาวมะลิวัลย์ นะราธร
ครู คศ.3
หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด

นางพนาวัลย์ ชูศรีพัฒน์
ข้าราชการพลเรือน