ข่าวประชาสัมพันธ์
วารสารวิชาการวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กรฏาคม - ธันวาคม 2565 (ฉบับปฐมฤกษ์)

วารสารวิชาการวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

The Journal of Roi-Et Industrial and Community Education College

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กรฏาคม - ธันวาคม 2565 (ฉบับปฐมฤกษ์)

Vol. 1 No.1, July - December 2022

บรรณาธิการ
นางสาวอรุชา คุณเจริญหิรัญ


https://drive.google.com/drive/folders/1xwU0XxD01f6MfSKEDwBT3ASRsvBkv9BT?usp=sharing

โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 2565,00:00   อ่าน 219 ครั้ง