ข่าวประชาสัมพันธ์
เลื่อนวันสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุอาจารย์อัตราจ้าง (อ่าน 9) 24 พ.ย. 64
ประกา่ศวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่อาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาตรี (อ่าน 35) 17 พ.ย. 64
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด เรื่อง การรับนักเรียน นักศึกษา ด้วยวิธีจัดสรรโควตาแก่สถานศึกษา (อ่าน 63) 11 พ.ย. 64
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 82) 05 พ.ย. 64
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 61) 04 พ.ย. 64
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด เรื่องรับสมัครสอบคักเลือกครูผู้สอน รายวิชาภาษาอังกฤษ แผนกวิชาสามัญสัม (อ่าน 337) 29 ต.ค. 64
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 63) 27 ต.ค. 64
ลงทะเบียนเรียนนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 87) 14 ต.ค. 64
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด เรื่องรับสมัครสอบคักเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 109) 14 ต.ค. 64
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด เรื่องรับสมัครสอบคักเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 120) 14 ต.ค. 64
ประกาศจากวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด : เรื่องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการ (อ่าน 910) 16 ก.ค. 64
ประกาศจากวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด (อ่าน 159) 05 ก.ค. 64