ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาชื้อชุดทดลองแขนกลระบบจำลอง (Fenceless Cart) (อ่าน 284) 15 พ.ย. 64
ประชาสัมพันธ์การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการกราฟฟิกและพัฒนาโปรแกรม AR ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ (อ่าน 921) 25 มิ.ย. 64